GRUPNI SOCIJALNI RAD


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit studnet će moći da: - Nauči da formira grupu kao visokoorganizovanu skupinu ljudi. - Razlikuje grupu od mase i onemogući pretvaranje grupe u masu. - Nauči što je vođa grupe, što je lider i kako se rukovodi grump. - Savlada metode grupnog socijalnog rada, vještine rada sa grupom. - Nauči das am organizuje terapijsku grupu u raznim institucijama: Centru za socijalni rad, školi, domu za mlade, domu zdravlja, odjeljenju bolnice nekom klubu … - Nauči koordinira grupom kao dio terapijskog tima u radu sa psihijatrijskim bolesnicima, liječenim alkoholičarima, adolescentima… - Savlada način valorizacije rada u grupi. - Piše plan i program za grupni socijalni rad.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MEHMED ĐEČEVIĆ2x1
3S+1P
1x1
3S+1P