Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Usvajanje osnovnih znanja o metodama u političkim naukama. Usvajanje osnovnih vještina za planiranje i sprovođenje kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja u političkim naukama: nacrt istraživanja, sprovođenje istraživanja, razumijevanje osnovnih kvantitativnih i kvalitativnih metoda i tehnika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA KOMAR
NEMANJA BATRIĆEVIĆ

Završni ispit: raspored

Rezultati prvog domaćeg rada

Rezultati popravnog kolokvijuma

Ispitna pitanja

Pripremni čas iz metodologije

Bodovi - drugi domaći

Praćenje procesa

Prezentacija sa predavanja

Planiranje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja (2)

Predavanje: Planiranje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja (1)

Vježbe - Deskriptivna statistika

Treće predavanje - Predstavljanje podataka