Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Usvajanje osnovnih znanja o metodama u političkim naukama. Usvajanje osnovnih vještina za planiranje i sprovođenje kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja u političkim naukama: nacrt istraživanja, sprovođenje istraživanja, razumijevanje osnovnih kvantitativnih i kvalitativnih metoda i tehnika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ
OLIVERA KOMAR2x0

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

Rezultati redovnog završnog ispita

Pripremni čas - zavrsni ispit

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati redovnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma i pripremni čas

Kvalitativne metode detaljno

Kvantitativne i kvalitativne metode

Praćenje procesa

Prezentacija sa predavanja

Planiranje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja (2)

Predavanje: Planiranje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja (1)