SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN DARMANOVIĆ
NEMANJA BATRIĆEVIĆ

Rezultati ispita - avgust redovni

Promjena termina redovnog ispita u avgustovskom roku