Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Prepoznaje osnovne karakteristike međunarodnih političkih organizacija i njihove odnose sa ostalim subjektima međunarodnih odnosa - Razlikuje najvažnije definicije i klasifikacije međunarodnih organizacija - Tumači strukturu i procese odlučivanja u međunarodnim organizacijama - Objašnjava funkcionisanje, strukturu i članstvo najznačajnijih međunarodnih organizacija

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija