EVROPSKI SOCIJALNI MODELI


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa studenti će moći: - predstaviti osnovne tokove razvoja ekonomskih i socijalnih prava i sloboda u kontekstu procesa evropskih integracija; - adekvatno analizirati faktore ekonomsko-socijalnog razvoja u uslovima globalizacije; - upoređivati i tumačiti razlike u karakteristikama modela država blagostanja i, uopšte, ekonomskog i socijalnog razvoja; - analizirati značaj socijalnog razvoja u modernim državama; - identifikovati i objašnjavati ključne politike evropskog socijalnog modela i mehanizme funkcionisanja Evropske unije u okvirima njenog mekog zakonodavstva (soft acquis-a).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UGLJEŠA JANKOVIĆ2x1
1S+1P
1x1
1S+1P

Popravni ispit

Ispit

Prezentacije sa predavanja

Ispitna pitanja

Prezentacija

Prezentacije sa predavanja