ANALIZA MEDIJSKOG DISKURSA


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA DAVIDOVIĆ2x1
27B+2P
DUBRAVKA VALIĆ-NEDELJKOVIĆ2x1
27B+2P