Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objašnjava nastanak i strukturu skakačkih i bacačkih atletskih disciplina 2. Demonstrira skakačke i bacačke atletske tehnike. 3. Primjenjuje metodiku obučavanja bacačkih i skakačkih atletskih tehnika 4. Kontroliše uspješnost izvođenja skakačkih i bacačkih atletskih tehnika 5. Primjenjuje skakačke i bacačke atletske sadržaje u nastavi fizičkog vaspitanja i sportu 6. Opisuje proces selekcije u skakačkim i bacačkim atletskim disciplinama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KEMAL IDRIZOVIĆ