Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni razloge primjene pokreta u prevenciji i liječenju 2. Opisuje mehanička svojstva lokomotornog aparata 3. Analizira osnovna i pomoćna sredstava u kineziterapiji 4. Primjeni pravilno odabrani početni položaj u odnosu na oslabljenu muskulaturu 5. Prepozna uzroke nepravilnog držanja tijela 6. Prepozna odgovarajući metodološki postupak u cilju otklanjanja tjelesnih poremećaja kod školske djece i omladine

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA NOKIĆ

Popravni ispit - Korektivna gimnastika I