Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

. Analizira pokrete glave i kičmenog stuba u svim ravnima 2. Opisuje deformitete kičmenog stuba 3. Primjeni odgovarajuće metode detekcije kod određenih deformiteta 4. Demonstrira preventivne i korektivne vježbe za otklanjanje određenih deformiteta 5. Vrednuje značaj nastave fizičkog vaspitanja u cilju prevencije posturalnih poremećaja kod školske djece i omladine

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA NOKIĆ