Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Samostalno pretražuje literaturu; 2. Samostalno provode i organizuju izradu naučnih i stručnih radova sa različitim temama. 3. Samostalno i kritički sagledava sve aspekte planiranja i izrade projekta doktorske disertacije; 4. Samostalno priprema rukopis za doktorsku disertaciju;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija