Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

. Objasni razvojne faze sporta kroz istoriju 2. Opiše metode obučavanja i učenja u procesu sportskog treninga 3. Definiše elementarne biomotorne dimenzije 4. Prepozna humani, biološki i pedagoški značaj sporta 5. Objasni nedozvoljene supstance i nedozvoljene metode u sportu 6. Analizira strukturu ličnosti sa psihološkog aspekta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija