Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opisuje sociološke teorije u sportu; Analizira učešće djece i omladine u sportu; Kritički sagledava nasilje u sportu; Analizira odnos potike i sporta; Prepoznaje specifičnosti učešča manjinskih grupa u sportu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVO POPOVIĆ2x1
1S

KONACNI REZULTATI

Rezultat zavrsnog ispita

Rezultati II kolokvijuma