UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U SPORTU


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da Poznaje koncepciju upravljanja ljudskim resursima u sportskoj organizaciji Razumije proces planiranje ljudskih resursa u sportskim organizacijama Razumije postupak pribavljanje kadrova u sportskim organizacijama Primjenjuje Identifikacija i selekcija menadžera, Vrši dentifikacija i selekcija menadžera,

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PEKOVIĆ2x1
6S