Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA NOKIĆ2x1
8B+20S
SLAĐANA MARTINOVIĆ1x1
8B+20S+2P