Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije osnovne pojmove iz psihologije sporta i tjelesnog vježbanja; 2.Poznaje osnovne ciljeve i podciljeve psihološke pripreme sportista; 3.Doprinese unapređenju psihičke pripreme pojedinačnog sportiste; 4.Doprinese unapređenju psihičke pripreme cijele ekipe; 5.Analizira mehanizme psihosocijalne interakcije u sportskim grupama; 6.Razumije psihološke aspekte uloge trenera i primjenjuje ih u praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN KRIVOKAPIĆ2x1
10B
MARKO JOKSIMOVIĆ1x1
10B