PSIHOLOGIJA TJELESNOG VJEŽBANJA I SPORTA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije osnovne pojmove iz psihologije sporta I tjelesnog vježbanja; 2.Poznaje osnovne ciljeve i podciljeve psihološke pripreme sportista; 3.Doprinese unapređenju psihičke pripreme pojedinačnog sportiste; 4.Doprinese unapređenju psihičke pripreme cijele ekipe; 5.Analizira mehanizme psihosocijalne interakcije u sportskim grupama; 6.Razumije psihološke aspekte uloge trenera i primjenjuje ih u praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO JOKSIMOVIĆ1x3
49B+6S+3P
DRAGAN KRIVOKAPIĆ2x1
49B+6S+3P