Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Definiše razlike među likovnim medijima slikarstva, crteža, vajarstva, grafike, primijenjene umjetnost, arhitekture i industrijskog dizajna; 2. Primjenjuje znanja iz oblasti likovne tehnologije pri realizaciji likovnih radova iz oblasti crtanja, slikanja, vajanja i grafike; 3. Projektuje dvanaestodjelni krug boja koristeći samo primarne boje; 4. Objašnjava grafičke tehnike visoke, duboke i ravne štampe; 5. Manipuliše sa mekim i tvrdim vajarskim materijalima; 6. Primjećije i tumači oblike vizuelnih komunikacija u prirodi i okruženju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVIJA IVANOVIĆ2x1
32B+3S+1P
ANA MILJKOVAC2x1
32B+3S+1P