LIKOVNA KULTURA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVIJA IVANOVIĆ2x1
32B+3S+1P
ANA MILJKOVAC2x1
32B+3S+1P