Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. definiše osnovne teorijske pojmove iz metodike razvoja govora; 2. objasni govorni razvoj djeteta i potrebne metodičke uticaje na taj razvoj; 3. opiše ulogu govora u ukupnom razvoju djeteta; 4. priprema i planira rad na razvoju govora u predškolskim ustanovama; 5. primijeni teorijska znanja tokom realizacije aktivnosti u vrtiću; 6. analizira govorni razvoj djeteta koristeći odgovarajuće metode praćenja i vrednovanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DIJANA VUČKOVIĆ3x1
21B+4S+8P
NATAŠA SKAKAVAC1x2
21B+4S+8P