ASEIZMIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE


Semestar: 5
ECTS: 2.5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije osnovne pojmove, kao što su: seizmički hazard, seizmički rizik i povredljivost 2. Definiše različite mjere “veličine zemljotresa”: seizmički intenzitet, magnituda, energija zemljotresa 3. Nabroji i opiše osnovne parametre oscilacija tla kao mjere intenziteta 4. Razumije ponašanje objekata pri seizmičkim dejstvima. Definiše i objasni sopstvenu periodu i prigušenje. Definiše i objasni spektre odgovora. 5. Nabroji i objasni osnovne načine smanjenja seizmičkog rizika. 6. Definiše i objasni osnovne konstruktivne karakteristike: nosivost, krutost i duktilnost. 7. Analizira uticaj različitih horizontalnih konfiguracija objekata na njihovo seizmičko ponašanje. 8. Analizira uticaj različitih vertikalnih konfiguracija objekata na njihovo seizmičko ponašanje. 9. Definiše osnovne konstruktivne sisteme koji primaju seizmička dejstva. 10. Razumije osnovne principe ojačanja postojećih objekata. 11. Definiše i objasni uticaj nekonstruktivnih komponenti na seizmičko ponašanje objekta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN JANKOVIĆ2x0
8P

Raspored ispita za prvi kolokvijum - 26.10.2018 09:52

Raspored ispita II kolokvijuma

Raspored ispita I kolokvijuma

Informacije za studente i plan rada za APP 2017-18