DONJI STROJ SAOBRAĆAJNICA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ovog ispita student će biti u stanju da: učestvuje u projektovanju kosina usjeka i nasipa saobraćajnica ( stabilnost, zaštita kosina, nasipi na dobro i loše nosivom tlu),projektovanju potpornih konstrukcija pri saobraćajnicama, drenažnih sistema, projektovanju stabilizacije posteljice i ojačanju djelova saobraćajnice primjenom geosintetika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIODRAG BUJIŠIĆ1x1
12B+37S+5P
1x3
12B+37S+5P
SLOBODAN ŽIVALJEVIĆ2x1
12B+37S+5P