Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Opisati razvoj i zadatke savremene tehnologije betona i definisati komponentne materijale. Eksperimentalno utvrditi i konstruisati granulometrijski sastava agregata i analizirati ostala svojstva pojedinih vrsta agregata. 2. Analizirati i eksperimentalno utvrditi reološka svojstva svježe betonske mješavine i svojstva očvrslog betona, sa posebnim osvrtom na fizičko–mehaničke osobine betona. 3. Analizirati deformacijska svojstva, mehanizme loma i ostala važna svojstva. Definisati radni dijagram za beton i reološke karakteristike očvrslog betona. 4. Pripremiti i projektovati recapture za beton u skladu sa tehničkim uslovima za određene vrste i klase kvaliteta betona. Organizovati spravljanje i transport betonske mješavine, kao i ugrađivanje betona, sa svim elementima plana betoniranja. 5. Definisati uslove i način transporta, ugradnje i njege svježe ugrađenog betona. 6. Ukratko opisati neke specijalne postupke betoniranja in neke specifične tehnologije ugrađivanja betona pri proizvodnji prefabrikata. 7. Navesti posebne vrste betona i ukratko opisati tehničke uslove za projektovani sastv i tehnologiju proizvodnje i ugradnju ovih betona (hidrotehnički betoni, betoni za kolovozne konstrukcije, i dr.). 8. Utvrditi uslove i primijeniti odgovarajuće mjere za izvođenje betonskih radova u ekstremnim klimatskim uslovima. 9. Razlikovati i predvidjeti betoniranje nekih karakterističnih tipova betonskih konstrukcija. 10. Pokazati sposobnost izrade Projekta betona u skladu sa (PBAB-u 87) sa programom kontrole saglasnosti sa tehničkim specifikacijama iz glavnog projekta konstrukcije. 11. Eksperimentalno izvršiti naknadnu kontrolu kvaliteta ugrađenog betona, uključujući i savremene metode bez razaranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ1x4
37B+25S+48P
RADOMIR ZEJAK2x1
37B+25S+48P

Nova objava - 18.05.2020 22:00, Predavanja od 14052020. godine

Nova objava - 09.05.2020 01:48 Predavanja od 07.05.2020 godine

Nova objava - 01.05.2020 15:39 Predavanja od 30.04.2020 godine

Nova objava - 23.04.2020 01:54 Predavanja od 23.04.2020.g.

Nova objava - 16.04.2020 10:53, Predavanja od 16.04.2020.g.

Nova objava - 09.04.2020 00:11, Predavanja od 09.04.2020. g.