Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Vlada osnovnim tehnikama kombinatornog prebrojavanja konačnih skupova. 2. Razumije definiciju klasične vjerovatnoće i rješava zadatke u tom domenu. 3. Računa uslovnu vjerovatnoću putem Bajesove formule, kao i da koristi formulu totalne vjerovatnoće. 4. Vlada pojmom slučajne promjenljive i osnovnim tipovima diskretnih i neprekidnih slučajnih pormjenljivih kao što su binomna, geometrijska, hipergeometrijska, Puasonova, normalna… 5. Vlada Centralnom graničnom teoremom, razumije njen matematički sadržaj, primjene u teoriji vjerovatnoće kao i primjene u statistici.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKO ĆALASAN1x2
45B+10S+92P
GORAN POPIVODA2x1
45B+10S+92P

Rezultati Završnog ispita

Teorijski dio ispita - pregled radova

Nova objava - 08.06.2021 23:42

Nova objava - 07.06.2021 00:08

Popravni kolokvijum

Vježbe - 26.05.2021