Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Vlada osnovnim tehnikama kombinatornog prebrojavanja konačnih skupova. 2. Razumije definiciju klasične vjerovatnoće i rješava zadatke u tom domenu. 3. Računa uslovnu vjerovatnoću putem Bajesove formule, kao i da koristi formulu totalne vjerovatnoće. 4. Vlada pojmom slučajne promjenljive i osnovnim tipovima diskretnih i neprekidnih slučajnih pormjenljivih kao što su binomna, geometrijska, hipergeometrijska, Puasonova, normalna… 5. Vlada Centralnom graničnom teoremom, razumije njen matematički sadržaj, primjene u teoriji vjerovatnoće kao i primjene u statistici.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKO ĆALASAN1x1
36B+11S+103P
GORAN POPIVODA2x1
36B+11S+103P

Odlaganje nastave

Kolokvijum

Rezultati - drugi rok

Septembarski rok - II termin

Rezultati - prvi rok

Septembarski rok - I termin