BETONSKE KONSTRUKCIJE I


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispšit student će biti u stanju da vlada osnovnim znanjima iz oblasti teorije betonskih konstrukcija, kao što su osobine metarijla, pravila za armiranje, osnove proračuna prema graničnom stanju nosovosti 8presjek sa prslinom, trasverzalne sile i torzija). Osim toga moći će da konstruiše i dimenzioniše osnovne AB elemente greda i ploča i ostalih međuspratnih konstrukcija. Imaće i osnovna znanja iz oblasti nelinearne analize konstrukcija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA SERDAR1x1
30B+38S+38P
1x2
30B+38S+38P
MAJA LAUŠEVIĆ1x1
30B+38S+38P
1x3
30B+38S+38P
NEBOJŠA ĐURANOVIĆ2x1
30B+38S+38P