BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. opiše osnovne elemente i sisteme armirano betonskih konstrukcija inženjerskih objekata; 2. analizira i izračunava uticaje tipičnih dejstava na AB konstrukcije inženjerskih objekata; 3. upoređuje i bira optimalne sisteme AB konstrukcija za projektovanje, izgradnju i sanaciju; 4. predlaže i projektuje konkretna rješenja AB konstrukcija inženjerskih objekata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA BAŠA.67x1
5S+1P
1.33x1
5S+1P
MLADEN ULIĆEVIĆ2x1
5S+1P

Nova objava - 11.02.2021 23:20