INŽENJERSKA GEODEZIJA


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+.33+.67
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Poznaje metode i instrumente koji se koriste u projektovanju podloga za projektovanje i izradi saobraćajnica. 2. Poznaje proces izrade Operativnog poligona. 3. Poznaje izradu Projekta nadzemne i podzemne tunelske triangulacije. 4. Projektuje mrežu mostovke triangulacije. 5. Ugovara poslove izrade Elaborata eksproprijacije 6. Ugovara i kontroliše sve geodetske poslove vezane za izradu podloga za projektovanje saobraćajnica, obilježavanje i kontrolu stabilnosti svih djelova saobraćajnice.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOVAN ĐUROVIĆ2x1
5S
.33x1
5S
.67x1
5S

Rezultati drugog kolokvijuma - Inženjerska geodezija - 2022/23

Rezultati prvog kolokvijuma - Inženjerska geodezija - 2022/23

Rezultati popravnog završnog ispita - Inženjerska geodezija - 2021/22

Rezultati završnog ispita - Inženjerska geodezija - 2021/22

Evidencija osvojenih poena - inženjerska geodezija 2021/22

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - Inženjerska geodezija - 2021/22

Spisak pitanja za završni ispit - Inženjerska geodezija

Dvanaesto predavanje - Inženjerska geodezija

Jedanaesto predavanje - Inženjerska geodezija

Deseto predavanje - Inženjerska geodezija

Deveto predavanje - Inženjerska geodezija

Osmo predavanje - Inženjerska geodezija - vježba