Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Hidraulički proračuna liniju vodnog ogledala za vjerovatnoće javljanja i trajanja; 2. Odredi dijagrama opšte deformacije rječne dionice i lokalnih promjena kod regulacionih građevina; 3. Izradi Idejni projekat regulacije vodotoka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRETEN TOMOVIĆ2x1
23S+6P
.67x1
23S+6P
1.33x2
23S+6P

kolokvijumi / termini

Termin predavanja