REGULACIJA VODOTOKA


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Hidraulički proračuna liniju vodnog ogledala za vjerovatnoće javljanja i trajanja; 2. Odredi dijagrama opšte deformacije rječne dionice i lokalnih promjena kod regulacionih građevina; 3. Izradi Idejni projekat regulacije vodotoka.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRETEN TOMOVIĆ2x1
30S+3P
.67x1
30S+3P
1.33x1
30S+3P