Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Hidraulički proračuna liniju vodnog ogledala za vjerovatnoće javljanja i trajanja; 2. Odredi dijagrama opšte deformacije rječne dionice i lokalnih promjena kod regulacionih građevina; 3. Izradi Idejni projekat regulacije vodotoka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA ĆALASAN.67x1
8S+1P
1.33x1
8S+1P
SRETEN TOMOVIĆ2x1
8S+1P

Konačna predaja elaborata iz Regulacije vodotoka

Šesti grafički rad iz predmeta Regulacija vodotoka

Peti grafički rad iz predmeta Regulacija vodotoka

Četvrti grafički rad iz predmeta Regulacija vodotoka

Predavanja iz predmeta Regulacija vodotoka

Treći grafički rad iz predmeta Regulacija vodotoka