DONJI STROJ SAOBRAĆAJNICA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLOBODAN ŽIVALJEVIĆ
BORKO MILADINOVIĆ