GEOTEHNIČKA ISPITIVANJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Objasni pojmove iz oblasti geotehnike; 2. Objasni faze geotehničkih ispitivanja terena; 3. Organizuje geotehnička ispitivanja terena; 4. Razumije postupke izvođenja istražnih radova; 5. Kartira jezgro istražne bušotine; 6. Obradi rezultate geotehničkih ispitivanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIODRAG BUJIŠIĆ2x1
1S+1P
SLOBODAN ŽIVALJEVIĆ2x1
1S+1P

Завршни испит - списак питања

14_Presiometri