SEIZMIČKA OTPORNOST KONSTRUKCIJA-POSEBNA POGLAVLJA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA PEJOVIĆ
SRĐA ALEKSIĆ
SRĐAN JANKOVIĆ3x1
2S
2x1
2S