PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA BAŠA1x1
20B
1x1
20B
RADMILA SINĐIĆ GREBOVIĆ2x1
20B