PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Sagledava ulogu prethodnog naprezanja u armiranobetonskim konstrukcijama i prepoznaje potrebu primjene prethodnog naprezanja u razmatranim konstruktivnim rješenjima. 2. Primjenjuje postupke analize konstrukcija i proračunava uticaje uključujući i uticaje od prethodnog naprezanja. 3. Vrši proračune prethodno napregnutih elemenata i konstrukcija i definiše detalje postupka prethodnog naprezanja. 4. Vrši izbor i kontrolu primjene sistema prethodnog naprezanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVAN FURTULA1x1
24B+2P
1x2
24B+2P
RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ2x1
24B+2P