PROJ. SEIZMIČKIH OTPORNIH ARMIRANOBETONSKI KON.


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA BAŠA1x1
17B
1x1
17B
SRĐAN JANKOVIĆ2x1
17B