POSEBNA POGLAVLJA DINAMIKE KONSTRUKCIJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA ŽUGIĆ2x1
1B+1S
1x1
1B+1S
1x1
1B+1S