KORIŠĆENJE VODNIH SNAGA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA ĆALASAN1x1
7B+2P
1x1
7B+2P
SRETEN TOMOVIĆ3x1
7B+2P