HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni: za samostalno učešće u projekotvanju, izvođenju i održavanju meliracionih sistema

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA ĆALASAN1x1
7B
1x1
7B
IVANA ĆIPRANIĆ2x1
7B