ZIDANE KONSTRUKCIJE


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+.5+.5
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Objasni osnovna pravila i pretpostavke za proračun zidanih konstrukcija; 2. Odabre odgovarajuće materijale za izvođenje zidane konstrukcije; 3. Ovlada principima projektovanja jednostavnih zidanih konstrukcija; 4. Učestvuje u radu gradilišta, te se s razumijevanjem suočava s pitanjima koja se na gradilištu postavljaju i rješavaju; 5. Primjeni principe aseizmičkog projektovanja; 6. Prepozna uzroke oštećnja i izvede metode sanacije ili ojačanja zidane konstrukcije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽELJKA RADOVANOVIĆ
MAJA LAUŠEVIĆ