Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA SAVIĆ2x1
1S
SVETISLAV G. POPOVIĆ3x1
1S