Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Mayofauna as a bio-indicator of marine ecosystems of Montenegro and Turkey
Naziv : Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske
Početak : 01.10.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 3000
Rukovodilac :
Opis :