Pregled projekta


Finansijski program : COST
Naziv [ENG] : Mathematical models of collective movements: distributed control and optimization
Naziv : Matematicki modeli kolektivnih kretanja: distibuirano upravljanje i optimizacija
Početak : 01.05.2020.
Kraj : 31.03.2022.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 13900
Ukupan budzet : 13900
Rukovodilac :
Opis :