Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Comparative sociological research of property and entrepreneurship in the post-socialist period (Montenegro - Russia 1990-2012)
Naziv : Komparativno sociološko istraživanje svojine i preduzetništva u postsocijalističkom periodu (Crna Gora – Rusija 1990-2012)
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 11.11.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Sociologija
Jedinica : Filozofski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Komparativno sociološko istraživanje treba da utvrdi koji su to zajednički, a koji specifični motivi ili povodi u određenom društveno-istorijskom i političkom kontekstu odigrali presudnu ulogu , imali kauzalni učinak u formiranju preduzetničkog sloja u crnogorskom i u ruskom društvu.


Comparative sociological research should determine which common, and which specific motives or motives in a certain socio-historical and political context played a crucial role, had a causal effect in the formation of the entrepreneurial layer in Montenegrin and Russian society.