Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Cultural identification of Montenegro and branding of the nation - the relationship between national, European and global
Naziv : Kulturna identifikacija Crne Gore i brendiranje nacije - odnos nacionalnog, evropskog i globalnog
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Sociologija
Jedinica : Filozofski fakultet
Budzet za jedinicu : 24000
Ukupan budzet : 24000
Rukovodilac :
Opis : Istraživanje »Kulturna identifikacija Crne Gore i brendiranje nacije - odnos nacionalnog, evropskog i globalnog«, zapravo tretira savremene akulturacijske procese (prije svega pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji i njeno mjesto u nezaustavljivom procesu procesu globalizacije) koji su višedimenzionalni i uvijek dvosmjerni, ali ne i jednaki u smislu »uticaja« ili »moći« (ekonomske, političke) subjekata koji uzajamno djeluju u tom procesu.


The research "Cultural identification of Montenegro and branding of the nation - the relationship between national, European and global", actually treats modern acculturation processes (primarily Montenegro's accession to the European Union and its place in the unstoppable process of globalization) that are multidimensional and always two-way, but not equal in terms of the “influence” or “power” of (economic, political) entities that interact in the process.