Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : "Montenegrin-Slovenian Science
Naziv : Značaj korporativne društvene odgovornosti za poslovanje preduzeća iz sektora usluga: Komparativna analiza Crne Gore i Slovenije
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Iako je koncept korporativne društvene odgovornosti temeljno analiziran i u akademskoj literaturi i u korporativnoj praksi, interesovanje i znanje korporacije društvena odgovornost i njene potencijalne koristi za poslovanje kompanije su i dalje na relativno niskom nivou u regionu. Ovi pozitivni efekti uglavnom se odražavaju na rast konkurentnost kompanije, jačanje odnosa sa dobavljačima, jačanje lojalnosti kupaca, veća motivacija i implikacije zaposlenih, jača lokalna podrška u zajednici, bolji ugled i poboljšanje ukupnog organizacionog učinka. "


" While the concept of corporate social responsibility (CSR) has been thoroughly analyzed both in academic literature and in corporate practice, the interest and knowledge of corporate social responsibility and its potential benefits for the company's operations are still at a relatively low level within the region. These positive effects are mainly reflected in the growth of the company's competitiveness, strengthening relationships with suppliers, strengthening customer loyalty, greater motivation and employee implication, stronger local community support, better reputation, and improving overall organizational performance "