Aleksandar Nikolić


Aleksandar Nikolić
Šifra: 900186
Prezime i ime: Aleksandar Nikolić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor