Dušan Simonović


Dušan Simonović
Šifra: 900404
Prezime i ime: Dušan Simonović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor