Dušan Simonović


Dušan Simonović
Šifra: 900404
Prezime i ime: Dušan Simonović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne1ISTORIJA SPORTA I OLIMPIZMA1 x 11 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne1ISTORIJA SPORTA I OLIMPIZMA1 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor