Jovana Svrkota


Jovana Svrkota
Šifra: 900884
Prezime i ime: Jovana Svrkota
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne1UVOD U NOVINARSTVO0 x 02 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne1UVOD U KOMUNIKOLOGIJU0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne1UVOD U KOMUNIKOLOGIJU0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2ISTORIJA NOVINARSTVA I MEDIJA0 x 02 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne3UVOD U NOVINARSTVO0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3AKADEMSKO PISANJE I RETORIKA0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3MEDIJSKA KONVERGENCIJA I PUBLIKA0 x 01 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3MEDIJSKA KONVERGENCIJA I PUBLIKA0 x 01 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne4ISTORIJA NOVINARSTVA0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne5NOVINARSKA ETIKA0 x 02 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne6RADIO NOVINARSTVO0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6RADIO NOVINARSTVO0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE0 x 02 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne6NOVINARSKA ETIKA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6POSLOVNO KOMUNICIRANJE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6POSLOVNO KOMUNICIRANJE0 x 01 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6POSLOVNO KOMUNICIRANJE0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije