Trivunža Tomanić Ilija


Trivunža Tomanić Ilija
Šifra: 900886
Prezime i ime: Trivunža Tomanić Ilija
Titula:
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor