Trivunža Tomanić Ilija


Trivunža Tomanić Ilija
Šifra: 900886
Prezime i ime: Trivunža Tomanić Ilija
Titula:
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3MEDIJSKA PISMENOST0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3MEDIJSKA PISMENOST0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor