FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD


Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja: