Prijemni ispiti sjutra i preksjutra

Prijemni ispiti za fakultete i akademije Univerziteta Crne Gore koji ih organizuju, a dodatni su uslovi za upis u I godinu studija, studijske 2022/2023, polažu se prema rasporedu koji su istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica UCG, u periodu od 7. do 8. jula 2022. godine. Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života kao i za sve  studijske programe Fakulteta likovnih umjetnosti, Fakulteta dramskih umjetnosti i Muzičke akademije. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 15. julom 2022. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica. Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore