Broj osvojenih poena nakon V kolokvijuma

Završni ispit

Nova objava - 27.05.2022 21:34

Rezultati polaganja II kolokvijuma (20.05.2022.)

Broj osvojenih poena nakon popravnog III i IV kolokvijuma

REZULTATI POSLIJE DRUGOG KOLOKVIJUMA ODRŽANOG 24.05.2022

Novi termin održavanja II kolokvijuma iz Modeliranja komponenata mašina