- metalurgija - hemijska tehnologija - zaštita životne sredine

- metalurgija
- hemijska tehnologija
- zaštita životne sredine

Univerzitet Crne Gore
- metalurgija - hemijska tehnologija - zaštita životne sredine

- metalurgija
- hemijska tehnologija
- zaštita životne sredine

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Vijesti

Nova oprema na Metalurško-tehnološkom fakultetu

Image

Na Metalurško-tehnološkom fakultetu je u okviru NATO SPS projekta “Baterije i...

Studenti Zaštite životne sredine učestvovali u velikoj ekološkoj akciji ozelenjavanja u Ulcinju

Image

Studenti studijskog programa Zaštita životne sredine (MTF), zajedno sa prof. Milenom Tadić,...

Konkurs za prijavu za master studije iz oblasti skladištenja i konverzije energije

Image

Raspisan je Konkurs za prijavu za master studije iz oblasti skladistenja i konverzije energije (oblast...

Emina Međedović - najbolja studentkinja Metalurško-tehnološkog fakulteta za studijsku 2021/22....

Image

Studentkinja Metalurško-tehnološkog fakulteta Univeziteta Crne Gore na studijskom smjeru...

Razvoj nove generacije baterija i superkondenzatora kroz projekat SUPERCAR

Image

  Razvoj nove generacije baterija i superkondenzatora, zasnovanih na jeftinoj i ekološki...

Studenti Metalurško - tehnološkog fakulteta: Od sticanja znanja do civilnog aktivizma na polju...

Image

Priroda je potrebna čovjeku mnogo više nego čovjek prirodi, kaže Glorija Vukićevć, student druge...

Prijem novih studenata na našem fakuletu

Image

Danas je na Metalurško tehnološkom fakultetu obavljen svečani prijem studenata u skladu sa...

Tema valorizacije crvenog mulja okupila mlade istraživače Istočne i Jugoistočne Evrope u okviru...

Image

Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore koorganizator je četvorodnevne onlajn...

Obavještenja za predmete

Novi termin održavanja popravog ispitnog roka

Nova objava - 15.06.2021 10:29

Konačni rezultati

Obavještenja rukovodilaca

Test iz predmeta Bioloski procesi u životnoj sredini

Raspored predavanja za ljetnji semestar 2017/18

Vijeće

Materijal za 5. redovnu sjednicu Vijeća

Dokumentacija za 4. sjednicu Vijeća